Strona w przygotowaniu

Diagnoza autyzmu opiera się na protokole obserwacji objawów autyzmu ADOS-2. Test ten uznawany jest za jedno z najdokładniejszych narzędzi dodiagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz bardzo ważny element “złotego standardu” diagnozy ASD na całym świecie.

Diagnoza Autyzmu - ADOS 2

Badanie ADOS-2 określa, czy u osoby badanej występują objawy ze spektrum autyzmu, a także porównuje poziom jej funkcjonowania intelektualnego i społecznego z normą dla jej grupy wiekowej. Badanie można przeprowadzać bez ograniczeń już u dzieci
od 12 miesiąca życia, a także młodzieży i dorosłych. 

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka.

Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka zachęcamy do skorzystania w naszej placówce do diagnozy ATOS -2, którą prowadzić będzie Pani psycholog mgr Marta Sobolak.