Rytmika to ważne zajęcia w naszym Przedszkolu. Prowadzimy je zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego – dwa razy w tygodniu dla wszystkich naszych przedszkolaków. Zajęcia rytmiczne zawsze dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Rytmika

Głównym celem rytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzanie ciekawości muzycznej, która z czasem, mamy nadzieję, przekształci się w świadome przeżywanie muzyki poprzez śpiew czy taniec. Rytmika kształtuje przecież nie tylko słuch, ale też kulturę muzyczną dziecka. Podczas zajęć rytmicznych dzieci ćwiczą poczucie rytmu, nabywają umiejętności kontroli nad własnym ciałem, ćwiczą pamięć słuchową i rozwijają wyobraźnię. Różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe wspierają też rozwój emocjonalny i fizyczny przedszkolaków.

Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji i zachęcają do aktywności ruchowej. Zaspokajają naturalną u dzieci potrzebę ruchu i jednocześnie uczą je współpracy w grupie. Często też mają działanie relaksacyjne i stanowią swego rodzaju muzykoterapię. Rytmika to dla wielu maluchów pierwszy kontakt z muzyką, w której mogą zakochać się w przyszłości.