Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Terapia pedagogiczna 

Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie indywidualnej. Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:

  • elementy Metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz
  • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona
  • muzykoterapia
  • bajkoterapia
  • wybrane techniki relaksacyjne
  • ćwiczenia grafomotoryczne M.Bogdanowicz
  • elementy metody Pedagogiki Zabawy

Cele terapii pedagogicznej: