Strona w przygotowaniu

Terapia psychologiczna – oparta jest na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej oraz intelektualnej. Psycholog w trakcie zajęć koncentruje się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia, koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.

Terapia psychologiczna

Początkiem terapii jest diagnoza dokumentacji pedagogicznej, dzięki którym określa się szczegółowe i indywidualne cele terapeutyczne. Zazwyczaj terapia jest prowadzona w systemie indywidualnym, jednak w szczególnych przypadkach może zostać wzbogacona o zajęcia grupowe. Opieką psychologiczną otacza wychowanków przedszkola i ich rodziny Pani psycholog mgr Marta Sobolak.

Terapia psychologiczna skierowana jest przede wszystkim do dzieci:

 • z trudnościami w nauce,
 • z deficytami uwagi,
 • z nadpobudliwością ruchową,
 • z trudnościami w relacjach z rówieśnikami,
 • z trudnościami w relacjach z rodzicami,
 • z trudnościami emocjonalnymi,
 • z deficytami w umiejętnościach społecznych,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem,
 • rozwijających się typowo, ale prezentujących trudności wychowawcze,
 • o zaburzonym rozwoju psychoruchowym,
 • niepełnosprawnych