Strona w przygotowaniu

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia religii i uczestniczą w nich dzieci, których rodzice wyrazili zgodę. Zajęcia prowadzone są przez panią katechetkę mgr Justynę Szymańską. Czas trwania zajęć prowadzonych z dziećmi jest  dostosowany do ich możliwości rozwojowych.

Religia

Dzieci poznają podstawowe prawdy wiary przez zabawę, piosenki, prace plastyczne, kolorowanie tematycznych rysunków oraz opowieści biblijne. Uczą się także podstawowych modlitw: od znaku krzyża, Aniele Stróżu, przez modlitwy własnymi słowami. Dzieci poznają Pismo Święte jako słowa Boga oraz zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego. Gdy zbliżają się ważne uroczystości (np. Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc) dzieci poznają w sposób szczególny historię Pana Jezusa.