Mowa to bardzo istotna umiejętność, dzięki której porozumiewamy się ze światem, wyrażamy swoje pragnienia, nazywamy emocje. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w wymowie mogą mieć wpływ nie tylko na samopoczucie dziecka, ale także na jego postępy w nauce. Mogą zmniejszać jego aktywność na zajęciach, powodować izolację w grupie rówieśniczej, obniżać samoocenę..

Terapia logopedyczna

W Przedszkolu Basia opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci, u których rozwój mowy przebiega w sposób nieprawidłowy lub z opóźnieniem. Dwa razy do roku przeprowadzane są też przesiewowe badania logopedyczne wszystkich przedszkolaków. Prowadzimy również terapię logopedyczną dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.