Głównym założeniem terapii behawioralnej jest kształtowanie u dziecka potrzebnych w życiu umiejętności, które umożliwią mu niezależne, samodzielne funkcjonowanie w środowisku. Cel ten realizowany jest poprzez: Rozwijanie zachowań deficytowych (wykonywanie czynności samoobsługowych, zabawa tematyczna, współdziałanie i komunikowanie się z otoczeniem, okazywanie uczuć itp.). Redukowanie zachowań niepożądanych (tzw. zachowania trudne). Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie (prezentowanie wyuczonych zachowań w naturalnym środowisku).

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest podstawową metodą pracy z osobami ze spektrum autyzmu i z innymi niepełnosprawnościami. Wcześnie podjęta i intensywnie prowadzona przynosi obecnie najlepsze rezultaty, o czym świadczą najnowsze badania. 

Nasze przedszkole dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów z zakresu terapii behawioralnej. Terapeuci oferują indywidualne podejście do każdego dziecka. Proces terapeutyczny rozpoczyna się zawsze od przeanalizowania poziomu funkcjonowania dziecka z zastosowaniem narzędzia diagnostycznego – VB-MAPP. W oparciu o wyniki badania opracowywany jest indywidualny plan terapii.

Zajęcia odbywają się w środowisku odpowiednio przystosowanym do potrzeb dzieci z autyzmem. Dysponujemy salą wyposażoną w profesjonalne pomoce, które motywują dzieci do nauki i pomagają im odnosić sukcesy. Stosujemy wizualne plany dnia i plany aktywności, alternatywne systemy komunikacyjne oraz indywidualne systemy nagradzania.

Bardzo ważne jest dla nas zaangażowanie rodziców. Chcemy, aby Państwo czynnie uczestniczyli w procesie terapeutycznym Waszych dzieci i dzięki temu lepiej je rozumieli. Przyświeca nam bowiem wspólny cel, którym jest polepszenie jakości życia dzieci i zaoferowanie im dobrej przyszłości.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli mają Państwo pytania na temat naszej działalności.

Autyzm wystarczy zrozumieć

Rodzicu, jeśli zastanawiasz się, czy twoje dziecko rozwija się prawidłowo, czy może w jego zachowaniu występują niepokojące objawy, mogące świadczyć np. o zaburzeniach z zakresu autyzmu, nasi terapeuci pomogą Ci uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Przedstawiamy kompendium wiedzy na temat przyczyn i objawów autyzmu, diagnostyki oraz praktycznych wskazówek dla rodziców. Jeśli interesujące okaże się któreś z prezentowanych zagadnień i chcielibyście uzyskać więcej informacji, czekamy na Wasze pytania. Postaramy się wtedy bardziej szczegółowo omówić dane zagadnienie i służymy praktycznymi wskazówkami, jak postępować ze swoim dzieckiem na co dzień.
Rodzic jest pierwszym i najlepszym obserwatorem swojego dziecka. To on poznaje dziecko każdego dnia, analizuje jego zachowania, dostrzega nawet najmniejsze sukcesy i porażki. Kiedy rodzica zaczyna coś niepokoić w rozwoju dziecka, zaczyna bardziej wnikliwie je obserwować, często porównuje z dziećmi z najbliższego otoczenia, szuka informacji w internecie, książkach, u znajomych. Jeśli na pewnym etapie zauważycie coś niepokojącego i nie wiecie, czy udać się już na konsultacje do specjalisty, spróbujcie na początek odpowiedzieć sobie na poniższe pytania. Proszę wziąć pod uwagę zachowania dziecka, jakie pojawiają się zazwyczaj, a nie te, które wystąpiły tylko kilka razy.
 1. Jeśli wskaże Pan/Pani ręką na jakiś obiekt w pokoju (np. zabawkę), czy wtedy dziecko na niego spojrzy?

 2. Czy kiedykolwiek przyszło Panu/Pani do głowy, że dziecko może mieć problemy ze słuchem?

 3. Czy Pana/Pani dziecko bawi się w udawanie, albo zabawy na niby? (np. udaje, że pije z pustego kubka, albo rozmawia przez telefon?)

 4. Czy Pana/Pani dziecko lubi się wspinać na przedmioty? (np. na meble?)

 5. Czy Pana/Pani dziecko wykonuje nietypowe ruchy palcami dłoni przy swoich oczach? (np. trzepocze palcami blisko swoich oczu?)

 6. Czy Pana/Pani dziecko wskazuje palcem, aby o coś poprosić, uzyskać pomoc lub pokazać coś interesującego? (np. czy wskazuje na przekąskę lub zabawkę, która jest poza jego zasięgiem albo pokazuje przejeżdżający samochód?)

 7. Czy Pana/Pani dziecko jest zainteresowane innymi dziećmi? (czy podchodzi do dzieci, uśmiecha się do nich?)

 8. Czy Pana/Pani dziecko odpowiada, gdy woła je Pan/Pani po im imieniu? ( np. czy dziecko spogląda w kierunku rodzica lub przestaje robić to, co właśnie robiło?0

 9. Gdy uśmiecha się Pan/Pani do swojego dziecka, czy dziecko odpowiada uśmiechem?

 10. Czy Pana/Pani dziecko bywa rozdrażnione z powodu codziennych głośnych dźwięków? (np. czy płacze, krzyczy lub zatyka uszy w reakcji na głośna muzykę czy dźwięk odkurzacza?)

 11. Czy Pana/Pani dziecko patrzy w oczy, gdy się do niego mówi?

 12. Czy Pana/Pani dziecko próbuje naśladować to, co Pan/Pani robi? (np. machanie „papa”, klaskanie?)

 13. Czy Pana/Pani dziecko lubi zabawy ruchowe? (np. kołysanie, podrzucanie na kolanach?)