Terapeuci

Renata Chwalińska – instruktor hipoterapii, prezes współpracującej z Przedszkolem BASIA Fundacji – Hipoterapia „Mogę Więcej”.

Prowadzi zajęcia rehabilitacji leczniczej wykorzystując cudowne właściwości mieszkających na terenie placówki koników. Pani Renata prowadzi też zajęcia jeździeckie dla naszych przedszkolaków. Hipoterapia i przejażdżki konne nie tylko poprawiają kondycję fizyczną oraz psychiczną naszych maluszków, ale dostarczają też niesamowitych wrażeń. Świat z grzbietu konia wygląda przecież zupełnie inaczej, a głową nawet mały jeździec sięga prawie nieba.

Monika Fałek – wychowawca grupy przedszkolnej, ale też oligofrenopedagog i terapeuta ręki.

Pani Monika, jako terapeuta zajmuje się w Przedszkolu diagnozą oraz rozwijaniem motoryki małej u naszych przedszkolaków. Prowadzone przez nią zajęcia poprawiają zdolności manualne dzieci i ruchy precyzyjne ich dłoni. To ważne zajęcia, bo choć na co dzień o tym nie myślimy, to poziom specjalizacji ręki, jej sprawność wpływają znacząco na rozwój dziecka i jego przyszłe sukcesy szkolne. Nasze ręce i dłonie są naprawdę wyjątkowe. Terapia ręki uczy też cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Pani Monika zawsze dobiera ćwiczenia indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Jest wnikliwym obserwatorem i bardzo lubianym przez dzieci terapeutą.

Urszula Pokrywa - logopeda, terapeuta autyzmu, oligofrenopedagog, terapeuta ręki oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

W naszym Przedszkolu Pani Urszula prowadzi zajęcia logopedyczne. Okres przedszkolny jest „złotym” czasem dla rozwoju mowy dziecka. Małe dziecko dzięki rozumieniu mowy nie tylko poznaje otaczający je świat, ale też uczy się wyrażać właśnie pragnienia i uczucia. Pani Urszula zajmuje się nie tylko terapią zaburzeń mowy, ale też profilaktyką i diagnozowaniem. W swoim gabinecie wykorzystuje kreatywne i innowacyjne zabawy. Pracuje z ogromną pasją, ciągle poszukując nowych i skutecznych sposobów pomagania naszym maluchom. Wprowadza życzliwą i bezpieczną atmosferę w trakcie spotkań ze swoimi małymi pacjentami. Każde jej zajęcia to przygoda pełna nauki i dobrej zabawy.

Marta Sobolak – psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, trener umiejętności społecznych.

W przedszkolu prowadzi zajęcia wspierające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci. Pani psycholog pomaga dzieciom polubić przedszkole i dobrze się w nim zaaklimatyzować, a te pozytywne doświadczenia ułatwią później dzieciom szkolny start. Pani Marta służy pomocom też rodzicom, rozmawia nie tylko o problemach dziecka, ale także o jego zdolnościach. Prowadząc działania diagnostyczne pomaga rozpoznać mocne strony dziecka, jego zainteresowania oraz uzdolnienia, ale także znaleźć przyczyny jego trudności w funkcjonowaniu w grupie. Pani Marta prowadzi też zajęcia indywidualne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w razie potrzeby kieruje rodziców do specjalistycznych placówek, poradni. Wspiera też innych nauczycieli i specjalistów.

Bożena Grabowska – terapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający

Pani Bożena jest pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła studia magisterskie na kierunku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. W naszym Przedszkolu Pani Bożena jest nauczycielem wspomagającym dziecka ze spektrum autyzmu. Powszechnie wiadomo, że autyzm to zaburzenie, które towarzyszy dotkniętym nim osobom przez całe życie. Chcąc zaoferować naszym podopiecznym dobrą przyszłość, a także szukając najskuteczniejszych metod pracy, Pani Bożena zainteresowała się szczególnie terapią behawioralną. Ukończyła cykl szkoleń: Mowa i komunikacja, Zachowania trudne, Praca z grupą, Samodzielność, Dokumentowanie i programowanie, Intensywne nauczanie z wykorzystaniem systemu kart. Zdobytą w ten sposób wiedzę Pani Bożena wykorzystuje prowadząc w naszym Przedszkolu zajęcia terapii behawioralnej. Nasze przedszkolaki i ich rodzice mogą zawsze liczyć na jej pomoc, systematyczną i rzetelną obserwację, wsparcie i empatię.

Elżbieta Zaczyńska – neurologopeda, oligofrenopedagog

W Przedszkolu prowadzi zajęcia logopedyczne. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi; zdobyła je pracując w placówkach oświatowych i placówkach opieki zdrowotnej. Jest bardzo sumienną i konsekwentną terapeutką. Doskonali się obecnie w zakresie integracji odruchów ustno-twarzowych według koncepcji metody MNRI dr S. Masgutowej. Pani Elżbieta bardzo dba o maluchy w naszej placówce. Prowadzi badania przesiewowe aby wykryć zaburzenia mowy na jak najwcześniejszym etapie edukacji dziecka. Taka profilaktyka ma ogromne znaczenie. Pozwala podjąć natychmiastowe działania, zapobiec ewentualnym następstwom, a nade wszystko pozwala dziecku w pełny i radosny sposób komunikować się ze światem.

Marta Biedrzycka – pedagog, nauczyciel wspomagający

.Pani Marta jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła licencjat z Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą oraz magistra z Terapii pedagogicznej z edukacją włączającą. Wybór zawodowej drogi jest dla niej efektem połączenia zawodu z pasją. Pracę z dziećmi rozpoczęła już na studiach jako wolontariuszka w domach dziecka czy domach pobytu dziennego osób i dzieci niepełnosprawnych. Jest osobą cierpliwą i empatyczną. Współpraca z małym człowiekiem sprawia jej ogromną satysfakcję oraz codziennie przynosi nowe doświadczenia. Stara się traktować każde dziecko indywidualnie oraz robić wszystko, aby umożliwić im lepszy start. Motto Pani Marty: ,,Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższych uczelniach, ale te najwcześniejsze. Czyli okres od narodzin do sześciu lat. Jest to czas kiedy formułuje się inteligencja człowieka i nie tylko one, ale całość zdolności psychicznych” Maria Montessori

Katarzyna Partyka – terapeuta, pedagog, nauczyciel wspomagający

Pani Katarzyna ukończyła studia magisterskie na kierunku: pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Pracowała przez 10 lat jako socjoterapeuta w Placówce Wsparcia Dziennego w Gdyni, na co dzień mierząc się z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania i rozwoju u dzieci i młodzieży. Zawodowo była również związana z Towarzystwem Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” i Fundacją Zmian Społecznych „Kreatywni”; pisała i rozliczała projekty, w tym unijne z zakresu socjoterapii, nauki kompetencji społecznych, pracy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, pracy z rodzicami i nauczycielami. Pani Katarzyna ukończyła także terapię pedagogiczną na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. W Przedszkolu Pani Katarzyna jest nauczycielem wspomagającym i prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pani Katarzyna nadal się dokształca, poszukuje nowych metod pracy, zapoznaje się z informacjami na temat pedagogicznych i psychologicznych nowości dotyczących różnych niepełnosprawności oraz sposobów ich usprawniania i kompensowania.

Aneta Szczepańska-Rybak  mgr fizjoterapii, D.O., EFDM IC

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz renomowanej Brytyjskiej Szkoły Osteopatii ESO European School of Osteopathy w Maidstone. Pełniła funkcje asystenta w International Academy of Manual Medicine na kursach FDM wg. S. Typaldosa. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń poświęconych zagadnieniom medycznym m.in. Międzynarodowy Egzamin Terapii FDM ( FDM IC), dodatkowo szereg kursów rozwijających w tej dziedzinie, ze światowej sławy instruktorami (m.in. USA, Japonia, Austria), Osteopatia pediatryczna, (kursy rozwijające), Global Fascio-Myo-Neutral Method of Diagnosis and Hooking Treatment Using Diacutaneous Fibrolisis Technique, Functional Intergrated Needling for Pain Management. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami prowadzi własny gabinet reh- STILL-med.

Marta Bombol mgr Fizjoterapii, terapeutka integracji sensoryczne

Pani Marta ukończyła studia magisterskie na kierunku: Fizjoterapia oraz studia podyplomowe z Terapii Integracji Sensorycznej. Stale poszerza swoje umiejętności w szkoleniach związanych z tematyką pediatryczną. W pracy z dziećmi wykorzystuję metody zdobyte na kursach i warsztatach m.in.: Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu, Masaż dzieci młodszych Metodą Shantala, Masaż dzieci starszych Metodą Shantala, Nowoczesne metody leczenia Skolioz oraz Kinesiotaping. Działania Pani Marty ukierunkowane są w taki sposób, by wspomagać rozwój i równolegle wszystkie deficyty zaburzające jego harmonię. Terapia, którą prowadzi ma postać "naukowej zabawy" i polega na właściwym dawkowaniu odpowiednich bodźców sensorycznych, a także dostosowaniu ćwiczeń do wieku dziecka, tak by były w zgodzie z poszczególnymi okresami rozwojowymi. Stara się, by każda terapia była owocna pod względem efektów, ale również była najlepszą zabawą dla dzieci w Przedszkolu "BASIA".

Marta Telega- nauczyciel wspomagający

W przedszkolu ,,BASIA” Pani Marta pracuje jako nauczyciel wspomagający . Ukończyła studia magisterskie na kierunku biologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. W kontaktach z najmłodszymi, najważniejsze jest dla niej stworzenie atmosfery pełnej zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa. Praca z dziećmi daje Pani Marcie dużo radości, w szczególności podczas kreatywnych zabaw. Uwielbia kontakt z przyrodą i czytanie książek. Miłość do książek i przyrody chciałaby również rozbudzić w naszych przedszkolakach. Współpracując z wychowawcą i korzystając z doświadczeń innych terapeutów, Pani Marta podejmuje wszelkie możliwe działania by dziecko z kłopotami rozwojowymi włączyć w życie grupy przedszkolnej.