TYTUŁ PROJEKTU: PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE
TERMIN REALIZACJI: 01.08.2019 – 31.08.2020
CEL GŁÓWNY: Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa 5 dzieci z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie 01.08.2019-31.08.2020 w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienia jakości i zakresu świadczenia usług edukacyjnych poprzez rozszerzanie oferty OWP o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów.

  • PROJEKT PRZYJAZNY OSOBOM NIEPEŁNOPRAWNYM

WARTOŚĆ PROJEKTU: 235 627,50 zł.
W TYM DOFINANSOWANIE: 200 283,37 zł.

Projekt „PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020